Kontakt

Wydawnictwo EMG

ul. Miodowa 6/1

31-055 Kraków

NIP: 677-131-78-15

tel: 12-422-84-27

biuro@wydawnictwoemg.pl
facebook.com/WydawnictwoEMG

ZE WZGLĘDU NA ZAPLANOWANE NOWOŚCI WYDAWNICZE PROSIMY
O NIEPRZYSYŁANIE WŁASNYCH PROPOZYCJI WYDAWNICZYCH
ANI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ANI W PAPIEROWEJ.