Tomasz Kunz

Tomasz Kunz

Tomasz Kunz – dr, adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ, tłumacz, sekretarz redakcji kwartalnika „Wielogłos”. Zajmuje się teorią i historią literatury nowoczesnej. Autor książki Strategie negatywne w twórczości Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury (Kraków 2005), za którą otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tłumaczył m.in. książki Zygmunta Baumana i Orhana Pamuka.

Fot. Krzysztof Łysek