Tomasz Cieślak-Sokołowski

Tomasz Cieślak-Sokołowski

Tomasz Cieślak-Sokołowski – historyk i krytyk literacki; adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ; sekretarz redakcji „Dekady Literackiej” (2008-2011) oraz „Nowej Dekady Krakowskiej” (od 2012 roku); prezes Krakowskiej Fundacji Literatury. Opublikował dwie książki monograficzne: „Mój świat uczyniony”. O poezji Janusza Szubera (2004) oraz Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka (2011).