Piotr Śliwiński

Piotr Śliwiński fot.Krzysztof_Łysek

Piotr Śliwiński (ur. 1962) – krytyk i historyk literatury. Znawca poezji współczesnej.

Profesor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej. Autor i współautor kilku książek o literaturze współczesnej, między innymi Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej (2002); Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce (2007).

Współautor cenionych podręczników akademickich: Literatury polskiej XX wieku (z Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską), Literatury polskiej 1976-1998 (z Przemysławem Czaplińskim) i Poezji polskiej po 1968 roku (z Anną Legeżyńską). Ostatnio opublikował Horror poeticus. Szkice, notatki (2012).

Teksty krytycznoliterackie publikuje m.in. w „Res Publice Nowej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Kresach”, „Nowych Książkach”.

Od 2006 roku przewodniczący jury Nagrody Literackiej Gdynia. Juror Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Kurator Festiwalu Poznań Poetów, zasiadał również w jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina.

Laureat Nagrody im. Kazimierza Wyki (2008). Mieszka w Poznaniu.

fot. Krzysztof Łysek