Marcin Jaworski

Marcin Jaworski

Marcin Jaworski – historyk literatury, krytyk. Pracuje w Zakładzie Poetyki i Krytyki Literackiej na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, gdzie m.in. redaguje „Poznańskie Studia Polonistyczne. Serię Literacką” i kieruje specjalizacją artystycznoliteracką. Zajmuje się przede wszystkim poezją XX i XXI wieku. Autor książki Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej (2009). Stale współpracuje z Centrum Kultury „Zamek”.