Joanna Zach

Joanna Zach

Joanna Zach – pracownik naukowy Wydziału Polonistyki UJ. Autorka książek poświęconych twórczości Cypriana Norwida i Czesława Miłosza: Monolog różnogłosy. O dramatach współczesnych Cypriana Norwida (Kraków 1993); Miłosz i poetyka wyznania (Kraków 2002), esejów i artykułów na temat  literatury emigracyjnej  oraz sytuacji humanistyki w obliczu post-darwinowskiego „światopoglądu naukowego”. Odbywała staże naukowe w Oxfordzie (1989), na uniwersytecie Harvarda (1992); w latach 1994-1999 pracowała jako lektor języka i literatury polskiej w Helsinkach. W 2005 roku gościła jako Podlich Distinguished Fellow w Claremont McKenna College w Kalifornii, gdzie obecnie znajduje się amerykańskie centrum badań nad twórczością Czesława Miłosza. Jej zainteresowania naukowe obejmują także amerykańskie konteksty polskiej poezji XX wieku (związki kulturalne, powinowactwa wyobraźni, zagadnienia translatorskie). Zatrudniona w Katedrze Krytyki Współczesnej, prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii literatury europejskiej (Arcydzieła literatury dawnej), sztuki interpretacji oraz krytyki literackiej.