Joanna Kisiel

Joanna Kisiel

Joanna Kisiel – dr hab., adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Badaczka poezji polskiej XX wieku, w swoich studiach pyta o egzystencjalny wymiar literatury, zapisane w wierszu doświadczenie skończoności, samotności i straty, poetyckie szyfry lęku i bezsenności, liryczne świadectwa trwania wobec nicości i śmierci. Poszukując indywidualnej prawdy wiersza, tropi różne możliwości lektury i interpretacji. Autorka książek: Retoryka i melancholia. O poezji Jana Lechonia (2001); Chwile ulotne. O poezji Ryszarda Kapuścińskiego (2009); Imiona lęku. Szkice o poetach i wierszach (2009); Tropy samotności. O doświadczeniu egzystencji w poezji (2011).