Joanna Dembińska-Pawelec

Joanna Dembińska-Pawelec.

Joanna Dembińska-Pawelec – dr hab., adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książek Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka (1999); Villanella. Od Anonima do Barańczaka (2006); „Poezja jest sztuką rytmu.” O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak) (2010). Interesuje się poezją współczesną, zagadnieniami interferencji sztuk, genologii oraz interpretacji tekstu.