Jerzy Borowczyk

Jerzy_Borowczyk

Jerzy Borowczyk (1968) – jako historyk literatury (na polonistyce UAM) zajmuje się romantyzmem (doktorat: Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824, Poznań 2003), pisał do książek zbiorowych poświęconych Mickiewiczowi, Słowackiemu, Norwidowi i Krasińskiemu, był także redaktorem kilku tomów naukowych poświęconych literaturze XIX wieku. Pisuje również o literaturze XX wieku i najnowszej – w pracach zbiorowych poświęconych Krynickiemu, Sommerowi, Sosnowskiemu, Tkaczyszyn-Dyckiemu, Zadurze. Publikuje w „Czasie Kultury”, którego jest redaktorem, a ponadto drukował w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Kresach”, „Polonistyce”. Wspólnie z Michałem Larkiem redagował wybór wierszy miłosnych Andrzeja Sosnowskiego (Dla tej ciemnej miłości), razem skomponowali tom wywiadów z pisarzami Rozmowa była możliwa (Poznań 2008) oraz antologię polskiej liryki nowoczesnej Powiedzieć to inaczej (Poznań 2011). Z kolei razem z Wojciechem Hamerskim ułożył książkę Co piłka robi z człowiekiem? Młodość, futbol i literatura – antologia (Poznań 2012). Jest redaktorem i współredaktorem pięciu zbiorowych książek naukowych poświęconych literaturze XIX wieku. Zdarzają mu się publikacje na portalu sztukapilki.pl.