Jarosław Fazan

Jarosław Fazan

Jarosław Fazan (ur. 1966) – historyk literatury XX wieku, edytor Pism Tadeusza Peipera (opracował dwa tomy: Wśród ludzi na scenach i na ekranie oraz Gabriela Zapolska jako aktorka), adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor książek Ale Ja nie Bóg. Kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego (1999) i Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera (2010); współredaktor tomów studiów Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej (2009) oraz Na pograniczach literatury (2012). Wraz z Krzysztofem Zajasem redaguje serię Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives w wydawnictwie Peter Lang.  Zajmuje się głównie literaturą polską XX i XXI wieku.