Iwona Misiak

Iwona Misiak

Iwona Misiak (ur. 1967) – autorka tomu szkiców Zmysł czytania (2003). Redaktorka kwartalnika „Fraza”. Publikowała m.in. w: „Tekstach Drugich”, „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „Zeszytach Literackich”, „Odrze”, w książkach zbiorowych i antologiach. Przygotowuje dysertację pt. Początek zagadki. O labiryntowej twórczości Ryszarda Krynickiego.

Mieszka w Krakowie.