Danuta Opacka-Walasek

Danuta Opacka-Walasek

Danuta Opacka-Walasek – dr hab., prof. UŚ, pracownik Zakładu Literatury XX wieku w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Uniwersytecie Śląskim. Autorka książek o poezji Zbigniewa Herberta („…pozostać wiernym niepewnej jasności”. Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta (Katowice 1996); Zbigniew Herbert. Potęga smaku (Warszawa 1997); Czytając Herberta (Katowice 2001)) oraz o zagadnieniach konstrukcji i tematyzacji czasu w liryce (Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku (Katowice 2005)), a także zbioru studiów interpretacyjnych z zakresu polskiej poezji współczesnej (Pasaże liryczne (Katowice 2013)). Opublikowała też kilkadziesiąt artykułów, m.in. o twórczości Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Józefa Czechowicza, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Stanisława Barańczaka, Stanisława Grochowiaka, Urszuli Kozioł, Wacława Oszajcy, Bohdana Zadury). Jest członkiem rad redakcyjnych „Śląskich Studiów Polonistycznych”, „Zagadnień Rodzajów Literackich”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Poetica”. W Uniwersytecie Śląskim pełni funkcje kierownika studiów doktoranckich i przewodniczącej uczelnianej komisji ds. studiów doktoranckich. Współpracuje od lat z Akademią Artes Liberales, ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, wykładając współczesną literaturę polską w kraju i za granicą. Zajmuje ją poezja XX i XXI wieku oraz sztuka interpretacji.