Beata Przymuszała

Beata Przymuszała

Beata Przymuszała – adiunkt w Zakładzie Semiotyki Literatury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książki Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji wspólczesnej (Universitas, Kraków 2006). Obecnie zajmuje się badaniem tematu Zagłady w polskiej literaturze i kulturze oraz poezją powojenną.