Anna Czabanowska-Wróbel

Anna.Czabanowska-Wróbel

Anna Czabanowska-Wróbel (ur. 1962) – profesor na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, badaczka literatury młodopolskiej i poezji współczesnej, autorka oraz współautorka licznych publikacji im poświęconych.

Jej zainteresowania naukowe obejmują między innymi badanie wyobraźni poetyckiej, baśń w literaturze, literacki temat dziecka i dzieciństwa, a także twórczość Schulza i Leśmiana. Współredagowała tomy poświęcone poezji Tetmajera (2003), Micińskiego (2004), Bursy (2004), Staffa (2005) i twórczości Wyspiańskiego (2008, 2009). Opracowała edycje utworów Józefa Jedlicza (1998) i Stanisława Miłaszewskiego (2008). Publikuje w czasopismach takich jak „Pamiętnik Literacki”, „Ruch Literacki”, „Teksty Drugie” oraz w książkach zbiorowych artykuły i szkice poświęcone literaturze Młodej Polski i literaturze współczesnej.

Jest członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk i Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Krakowie, jurorem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Ważniejsze publikacje: Baśń w literaturze Młodej Polski (1996); Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski (2003); Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego (2005); Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu (2009).