Andrzej Skrendo

Andrzej Skrendo

Andrzej Skrendo – historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Ostatni wydał Przodem Różewicz (Warszawa 2012) oraz Falowanie nowoczesności. Szkice krytyczne (Szczecin 2013).