Sesja naukowa

W dniach 26-28 czerwca 2013 roku odbędzie się w Krakowie sesja na-ukowa Ryszard Krynicki: palimpsesty, labirynty, archipelagi . Sesja będzie częścią większego wydarzenia: „RK’70. Jubileusz urodzin Ryszarda Krynickiego”.

Ryszard Krynicki jest jednym z najwybitniejszych poetów piszących dziś po polsku. Ma liczne grono czytelników. Jego poezja jest znana i ceniona na świecie. Chętnie przekłada się ją i nagradza. Jednocześnie jest to pisarz do pewnego tylko stopnia rozpoznany przez polskie literaturoznawstwo. Fachowa literatura dotycząca jego dokonań to zaledwie garść liczących się artykułów, kilka ważnych książek, w których pisarstwo Krynickiego odgrywa istotną rolę, i tylko dwie pozycje w całości mu poświęcone. Wyjątkowo mało – jak na twórczość tej miary.

W roku 2013 autor Aktu urodzenia skończy 70 lat. To dobry moment, żeby raz jeszcze uważnie przemyśleć jego dzieło – poety, tłumacza, edytora, wydawcy. Konferencja Ryszard Krynicki: palimpsesty, labirynty, archipelagi ma być okazją do takiego namysłu, a przygotowane w związku z nią rozprawy złożą się na książkę, która – mamy nadzieję – stanie się mocną podstawą dla kolejnych monograficznych ujęć.