Ryszard Krynicki

Ryszard_Krynicki_fot_Krzysztof_Łysek

Ryszard Krynicki – urodzony 28 czerwca 1943 w Sankt Valentin (Lager Wimberg)
w Austrii wybitny polski poeta, tłumacz, wydawca i uczestnik opozycji
demokratycznej z czasów PRL-u obchodzi w tym roku 70. rocznicę urodzin.
Festiwal zorganizowany z tej okazji („RK’70. Jubileusz Ryszarda Krynickiego”)
będzie fetował, co oczywiste, przede wszystkim Krynickiego-poetę. Ale przecież
Ryszard Krynicki to także tłumacz poezji – tu należy zwrócić uwagę na opublikowany
ostatnio tom wierszy Paula Celana – i wydawca – w prowadzonym przezeń wespół
z Krystyną Krynicką wydawnictwie a5 ukazały się wiersze poetów polskich
wszystkich pokoleń: od Szymborskiej i Hartwig przez Polkowskiego i Barańczaka do
Sendeckiego i Świetlickiego. Krynicki to także miłośnik książek, ich namiętny
zbieracz. I wszystkie te pola aktywności twórczej, zawodowej i życiowej
organizatorzy będą chcieli pokazać podczas trzech dni festiwalu RK’70, a pomogą
im w tym m.in.: Masza Potocka, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Adam Michnik, Piotr
Piotrowski, Krzysztof Siwczyk, Andrzej Sosnowski, Grzegorz Turnau oraz
Pablopavo.
Zwieńczeniem jubileuszu będzie wielkie czytanie wierszy dla Ryszarda Krynickiego
i z Ryszardem Krynickim w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
Manggha. A wcześniej spotykać się będziemy w także krakowskich MOCAK-u
i Centrum Kultury Żydowskiej Fundacji Judaica.