Magdalena Heydel

Magdalena Heydel – polonistka, anglistka, translatolog, tłumaczka.

Adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Redaktor naczelna pisma „Przekładaniec”. Kierownik Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Literatury przy Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem UJ.

Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999), laureatka konkursu Towarzystwa Asystentów UJ na najlepszą pracę naukową (2002), Nagrody Indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej (2003) oraz nagrody miesięcznika „Literatura na Świecie” (2008, wraz z redakcją „Przekładańca”).

Na język polski przełożyła książki m.in. Josepha Conrada, T.S. Eliota, Virginii Woolf, Seamusa Heaneya, Teda Hughes’a oraz Roberta Hassa.

Zainteresowania naukowe: teorie przekładu, badania nad przekładem literackim, komparatystyka literacka, literatura modernizmu anglosaskiego.