Jerzy Kronhold

Jerzy Kronhold

Jerzy Kronhold (ur. 1946) – poeta, reżyser teatralny i działacz kultury, w latach 1991-1995 i 2007-2011 konsul generalny RP w Ostrawie.

W latach 1963-1968 studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w latach 1973-1977 zaś reżyserię dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Związany z poetyckim ruchem Nowej Fali w Krakowie, a w okresie 1968-1975 członek grupy poetyckiej „Teraz”. Pracował w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

W środowisku pisarskim uważany za współtwórcę tzw. Nowej Fali. Był pierwszym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Na Granicy” w Cieszynie (dzisiaj festiwal „Bez Granic”). W Cieszynie prowadził antykwariat, w Bielsku-Białej pracował w wydziale kultury. Był też radnym Cieszyna i radnym pierwszej kadencji rady powiatu cieszyńskiego.

W 1989 członek-założyciel Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Na początku lat dziewięćdziesiątych i w latach 2007-2011 konsul generalny RP w Ostrawie.