Francesca Fornari

Francesca Fornari

Francesca Fornari – wykłada Literaturę Polską na Uniwersytecie Ca’Foscari w Wenecji. Jest autorką monografii o Józefie Czechowiczu  i wielu esejów poświęconych polskiej literaturze XX wieku.

Przekładała na włoski między innymi utwory Józefa Czechowicza, Julii Hartwig, Zbigniewa Herberta i Ryszarda Krynickiego.