Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (ur. 1962) – poeta.

Absolwent filologii polskiej UMCS.

Autor dziewięciu tomów poezji oraz zbioru krótkich próz drukowanych cyklicznie w czasopiśmie „Kresy”. Laureat m.in. Nagrody Literackiej im. Barbary Sadowskiej (1994), Nagrody Niemiecko-Polskich Dni Literatury w Dreźnie (1998), Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny. Jest także pierwszym w historii Nagrody Literackiej Gdynia jej podwójnym laureatem. Obie nagrody przyznano mu w kategorii poezja, najpierw w 2006 roku za tomik Dzieje rodzin polskich, a w 2009 za zbiór Piosenka o zależnościach i uzależnieniach. Tomik Piosenka o zależnościach i uzależnieniach został także w 2009 roku nagrodzony nagrodą literacką Nike. Wielokrotnie nominowany do Paszportu Polityki. Skupieni wokół pisma Ha!art młodzi krytycy poświęcili Tkaczyszynowi-Dyckiemu książkę Jesień już Panie a ja nie mam domu. Eugeniusz Tkaczyszyn Dycki i krytycy.

Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Poezja Tkaczyszyna-Dyckiego doczekała się także adaptacji. Łódzki Teatr Napięcie w 2007 roku wystawił sztukę Przewodnik dla bezdomnych (na podstawie zbioru Przewodnik dla bezdomnych niezależnie od miejsca zamieszkania oraz twórczości Arthura Rimbauda) z muzyką zespołu The Homeless Band.