Clare Cavanagh

Clare Cavanagh – profesor Literatur Słowiańskich i Komparatystyki w Northwestern University. Studiowała język rosyjski, polski oraz języki i literatury słowiańskie w Leningradzie, Santa Cruz, Krakowie i na Harvardzie, gdzie doktoryzowała się w roku 1988 dysertacją Osip Mandelstam and the Modernist Creation of Tradition.
Najwybitniejsza uczennica Stanisława Barańczaka, z którym tłumaczyła na angielski poezję polską, m.in. antologię Spoiling Cannibals’ Fun: Polish Poetry of the Last Two Decades of Communist Rule  (Northwestern University Press, 1991) oraz poezję Wisławy Szymborskiej, przyczyniając się do jej ogromnego sukcesu w USA. Samodzielnie przetłumaczyła Lektury nadobowiązkowe Szymborskiej oraz kolejne tomy wierszy i esejów Adama Zagajewskiego, a także wiersze Ryszarda Krynickiego.

Jest laureatką wielu nagród, w tym tak cenionych wyróżnień jak John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship (1998-9), National Endowment for the Humanities Fellowship (2011-12), nagroda Polskiego PEN Clubu (1997) czy wielokrotnie przynawana American Association of Teachers of Slavic and Eastern European Languages Prize for Outstanding Book in Slavic Literatures. Jej eseje i tłumaczenia ukazują się w “Times Literary Supplement” (TLS), “The New Yorker”,  “The New Republic”,   “The New York Review of Books”, “BookForum”, “Poetry”. Obecnie pracuje nad biografią Czesława Miłosza.