Bronisław Maj

Bronisław Maj

Bronisław Maj (ur. 1953) – poeta, eseista, tłumacz.

Jest doktorem nauk humanistycznych. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Szkole Twórczego Pisania.

Zajmuje się również pisaniem felietonów, przez wiele lat redagował kwartalnik literacki „Na Głos”.

Ma w swoim dorobku zaledwie kilka tomików wierszy, ale dały mu one pozycję jednego z najlepszych poetów swego pokolenia – zarówno w kraju, jak i za granicą. Otrzymał kilka prestiżowych nagród literackich. Zbiory tego poety to: Wiersze, Taka wolności. Wiersze z lat 1971-1975, Album rodzinny, Zagłada świętego miasta, Zmęczenie, Światło. Laureat m.in. Nagrody Fundacji Kościelskich.

Maj jest również autorem książki o poecie Tadeuszu Gajcym.

Mieszka w Krakowie.