Anatol Roitman

Anatol Roitman – propagator literatury i kultury polskiej na Syberii. Mieszka i pracuje w Nowosybirsku. Jest docentem Katedry Mechaniki na Nowosybirskim Państwowym Uniwersytecie Architektury i Budownictwa. Współpracuje z rosyjskojęzycznym, wydawanym w Warszawie, czasopismem „Nowaja Polsza”. Od 2000 roku tłumaczy na język rosyjski wiersze Czesława Miłosza. Przełożył tomy: „Orfeusz i Eurydyka”, „To”, „Druga przestrzeń”, a także „Rozmowy z Miłoszem” Aleksandra Fiuta.

Tłumaczy także innych polskich poetów: Ewę Lipską, Bronisława Maja, Ryszarda Krynickiego. W Nowosybirsku współpracuje z „Klubem Poetów”, który wydaje almanach poetycki zawierający m.in. przekłady polskiej poezji.