Adam Michnik

Adam Michnik

Adam Michnik (ur. 1946) – polski publicysta, eseista, pisarz, historyk i działacz polityczny. Od 1989 roku redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”.

W połowie lat sześćdziesiątych rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale historycznym, zawieszony w prawach studenta za rozpowszechnianie listu otwartego autorstwa Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego do członków PZPR. Po raz drugi zawieszony za organizację spotkania z Leszkiem Kołakowskim, wyrzucony ze studiów po udziale w tzw. wydarzeniach marcowych, za co został skazany na trzy lata więzienia.

Po amnestii i wypuszczeniu na wolność skończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W późniejszym czasie działał w Komitecie Obrony Robotników. Internowany w czasie stanu wojennego, przetrzymywany bez wyroku do 1984 roku.

Redaktor „Gazety” od lat dziewięćdziesiątych do roku 2004, w którym zrezygnował z kierowania „Gazetą” na rzecz Heleny Łuczywo.

Od 1989 do 1991 roku sprawował mandat posła na Sejm kontraktowy. Jest kawalerem najwyższych odznaczeń państwowych: polskiego Orderu Orła Białego i francuskiej Legii Honorowej. Jest członkiem m.in. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Council on Foreign Relations. W 2008 roku został europejskim ambasadorem Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

fot: Sławomir Kamiński/ Agencja Gazeta