Goście

 • Marcin Baran
 • Wojciech Bonowicz
 • Clare Cavanagh
 • Xavier Farré Vidal
 • Francesca Fornari
 • Magdalena Heydel
 • Jerzy Kronhold
 • Ewa Lipska
 • Bronisław Maj
 • Adam Michnik
 • Leszek Aleksander Moczulski
 • Abel Murcia Soriano
 • Pablopavo i Ludziki
 • Piotr Piotrowski
 • Maria Anna Potocka
 • Paweł Próchniak
 • Anatol Roitman
 • Renate Schmidgall
 • Marcin Sendecki
 • Krzysztof Siwczyk
 • Andrzej Sosnowski
 • Marian Stala
 • Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki
 • Grzegorz Turnau
 • Adam Zagajewski